O spoločnosti

Organizácia
O spoločnostiÚspech sa nedá improvizovať. V týchto rokoch sme vytvorili solídnu, dynamickú a pružnú organizáciu, ktorá v reálnom čase analyzuje tržné trendy, prezentuje sa na najdôležitejších veľtrhoch a výstavách, je v dennom styku so svojimi regionálnymi distribútormi, informuje dodávateľov o ich problémoch, ale aj o požiadavkách konkrétnych zákazníkov, a neustále aktualizuje škálu ponúkaných výrobkov. Niekoľkými slovami ide o organizáciu, na ktorú sa môžete spoľahnúť.


Špecializácia
Viac ako 20 popredných talianskych firiem, ktoré dnes zastupujeme, nám umožňuje ponúknuť v kúrenárstve, inštalatérstve, sanitárnej technike a interiérovom vybavení rozmanitý a predsa ucelený rad výrobkov osvedčenej kvality. V súlade s firemnou filozofiou postavenou na agilnosti a dynamike, vytvorila spoločnosť Technology Italian Services pre každý úsek vlastnú divíziu, aby tak zaručila vysokú úroveň kompetencie a špecializácie. A práve to vy hľadáte.

© 2013 TECHNOLOGY ITALIAN SERVICES s.r.o. Všetky práva vyhradené.