Úvod

Známe výrobky, známe trhy

Dnes, v čase silnej konkurencie a stále zreteľnejšie sa integrujúcich trhov, je potrebné mať výkonného, spoľahlivého a flexibilného partnera. Spoločnosť Technology Italian Services vykonáva prísny výber toho, čo v najlepšom slova zmysle ponúka značka MADE IN ITALY. Dlhodobé skúsenosti s obchodnou realitou v Českej a Slovenskej republike sa odrážajú v stálom a rýchle narastajúcom obrate firmy. Efektivita, intuícia, know-how, to sú naše najlepšie zbrane.


Firma Technology Italian Services vytvára ideálne spojenie medzi dynamicky sa rozvíjajúcimi trhmi Českej a Slovenskej republiky a stabilným talianským priemyslom. Ten ponúka široké spektrum kvalitných výrobkov vynikajúcich svojou spoľahlivosťou, technológiou výroby a v neposlednom rade aj inováciou a originálnym designom. Technology Italian Services je dnes oporným bodom pre všetkých obchodných partnerov podnikajúcich v kúrenárstve, inštalatérstve, sanitárnej technike a v oblasti vybavovania interiérov.

Vybavenie interiérov

Vybavenie interiérov

Vybavenie kúpeľní

Vybavenie kúpeľní

Hydraulika

Hydraulika

© 2013 TECHNOLOGY ITALIAN SERVICES s.r.o. Všetky práva vyhradené.